Digitalizace

 
    cena
do 60 min. / čas vypálený na dvd  zpracování z jedné VHS na jedno DVD nebo vložení na dodaný falsh disc 1 ks DVD může být
max. 60-90 min.závisí na kvalitě
více minut je rozděleno na více DVD.
199,-
každá další VHS / DV dtto 199,-
každé další medium jedno základní medium je v ceně, každé další příplatek 20,-
každá 1 min. navíc   3,-

PŘEVOD NA USB FLASH DISC

- při dodání disku stejná cena jako převod na DVD

- bez dodání disku příplatek na Flash disck : 16 GB - 200,-

Zajišťujeme i zpracování dodaných filmů, ceny individuální dle délky, náročnosti a množství efektů (titulky, hudba, přechody, prolínací obrazy ...)