Naši partneři

Zajišťujeme foto + video např. pro :
Prezentační video pro Dobrovolnického centra Kladno natočení a zpracování prezentace DC Kl. pro rok 2012 (průřez činností centra, příběhy dobrovolníků, návštěvy seniorů a dětského domovs) 
Prezentační videa pro Staněk Tatra Team - Truck trial ČR
Prezentační video DJ Libora Kraloviče
Prezentační video firmy Milan Provazník - víno a dárky, zajištění foto / video při vinařských akcí
Prezentační videa z leteckých dnů a memoriálů Aeroklubu Kladno
Prezentační video svatebních obřadů ze zámecké zahrady pro Město Kladno
Zajištění služeb pro partnerské japonské CK pořádajících v ČR svatby a Weding photo tour