Vítání občánků

zajistíme Vám video / foto z vítání občánků či křtin Vašeho dítěte.

Bez objednání  (jen kladenská radnice - video) :

natáčíme video na kladenské radnici, kdy je Vám nabídnuto při Vaší prezentaci natočení obřadu. Video je sestříháno pouze na Vaše miminko (vyjma společných záběrů při slavnostní řeči), se jménem děťátka, úvodní klipem, podbareveno hudbou a vkusně upraveno pro dětské téma.

Video má  4 části :

úvod : úvodní klip se jménem, datem konání a záběry na radnici

přípravy : kdy natočíme Vás, miminko a Vaší rodinu ještě před obřadem

obřad : zde je slavnostní nástup, zpívající děti, celkový slavnostní obřad

kolébka : závěrečná část, kdy dítko vložíte do kolébky a natočíme záběr s kolébkou jak se samotným miminkem, tak společně.

 

Foto a video individuální (na objednávku předem) :

natočíme / nafotíme vítání občánků či křtiny na místě dle Vašeho přání, veškeré video/foto je natáčeno/foceno jen pro Vás